Opis modyfikacji
#1
[Obrazek: 6rFa70D.png]

"Global Mod" to rosyjski mod, który rozszerza podstawową fabułę gry. Rozszerza pierwotny świat Gothic2 Noc Kruka, daje nowe możliwości przechodzenia gry oraz nowe gildie: myśliwych, mrocznych wojowników/magów. W tej modyfikacji można odblokować nieznane dotąd tajemnice, zobaczyć nowe światy, poznać  podstępy i oszustwa, i stać się świadkiem wielu wydarzeń, które nie były wcześniej dostępne i możliwe. Kilka znanych momentów ujrzycie w nowym świetle. Ponad 15 000 nowych linijek dialogowych, możliwość wykucia prawie 100 modeli własnych, unikatowych broni... Zupełnie nowy dodatkowy wątek Kultu w I-V rozdziale.

Światy i lokalizacje:
Nowy świat - Dolina przodków.
Jego wielkość jest porównywalna z Jarkendarem i będzie można tu odwiedzić różne miejsca:
- Latarnia morska.
- Obóz- miasto myśliwych.
- Wieże starożytnego kultu.
Jest to świat bardzo zróżnicowany zawierający ponure i wesołe miejsca.

W modzie odnowiono również wszystkie dostępne światy :
- Jarkendar.
- Khorins.
- Dwór Irdorath. 
- Górnicza Dolina.

Postacie NPC i potwory:
- ponad 100 nowych NPC.
- pojawianie się nowych potworów w wyznaczonych zadaniach
- zwiększono siłę i liczbę zwierząt, dodano także rzadkie zwierzęta,
- niektóre zwierzęta są teraz wściekłe i są znacznie silniejsze niż te "zdrowe"

Gildie i frakcje:
-Gildia Mrocznych magów/wojowników.
-Gildia Magów Wody
-Gildia Myśliwych
Gildia poboczna:
- Czarne Jastrzębie
- Gildia Kupców

Data wydania: 19.04.2014
Screeny:


[Obrazek: eo7EzJO.png]


LISTA ZMIAN W STOSUNKU DO WERSJI GLOBAL 1.14. RU

 Zmieniony został ekran startowy.
Zmieniony zostały loadscreeny do wszystkich lokacji oraz główny.
Zmieniono część chapterscreenów
Zmienioną ikonę startową.
Zmodyfikowany został ekran wyboru opcji.
Przywrócono oryginalną muzykę w menu z Gothic II
Wprowadzono  istotne poprawki do zen Dolina Przodków wpływające na wydatne zmniejszenie spadku fps i crashów w tej lokacji.
Wprowadzono zupełnie odmienną linię rozwoju dla Maga Wody.

Naprawiono następujące błędy i bugi z wersji 1.14

*zadania typu Przystąpienie do.... już teraz znikają z dziennika gdy bohater przystąpi do wybranej gildii
*dodano brakujący exp za zabicie Adeptów Czarnej Magii
*usunięto bug z nauką u Harada - teraz już nauka miecza El Bastardo z Zamówienia Harada nie blokuje u niego nauki wykuwania broni Unikatowych
*Usunięto z inwentarza handlowego Brahima grzyby goblina
*Demonom w Świątyni Śniącego dodano brakujące Dziwne Kryształy
*naprawiono zadanie Zaginiony w ciemności (z Sengrathem)- teraz będzie możliwe do ukończenia
*naprawiono bug w wyniku którego Blizna oddawał swoją własną zbroję a nie zapasową zgodnie z obietnicą
*usunięto błąd polegający na tym,że po naprawieniu pierścienia Wola Beliara dialog o jego naprawie pojawia się nadal nieskończoność
*poprawiono błąd  w wyniku którego bohater mógł powiedzieć Marcosowi, że przysyła go Garond zanim otrzymał zadanie "Kopacze i ruda".
*usunięto błąd w wyniku którego bohater bez końca mógł pytać Netbeka o magię runiczną
*teraz przy próbie kradzieży strzał u Knechta Oswalda w zamku w Górniczej Dolinie nie pojawia się błedna informacja, że można ukraść mu mapę
*usunięto nieskończone wpisy, że u Mortisa Strażnik może zwiększyć swoją siłę
*dodano brakujący wpis, że Isidro handluje
poprawiono handel magiczną rudą z Parcivalem -teraz skupuje bryłki za pełną wartość
*Łowca Smoków Rethon ma teraz właściwy wybór towarów -w szczególności broni
*poprawiono umiejscowienie niektórych obiektów lokacji Dawny Obóz Bractwa Śniącego , niektóre zostały całkowicie usunięte
*dodano brakujące wpisy o nauce u Narsusa, Drakasha i Lorda Helmchena
*usunięto bug z podwajaniem się serc jakie można pozyskać ze smoków oraz nadmiarem fiolek krwi jakie można z nich wydobyć
*poprawiono błąd wyświetlania wyrobu magicznych bełtów
*usunięto bug w wyniku którego Cassia po oddaniu jej wszystkich Krwawych Pucharów informowała o możliwości zrobienia falsyfikatów chociaż zadanie Zbrodnia i Kara było już wcześniej wykonane
*poprawiono błąd  gdy Milten żegna się z bohaterem gdy ten wyrusza na spotkanie z Falerem i daje Bezimiennemu jakiś przedmiot - do tej pory faktycznie nic nie dawał -teraz daje przydatną miksturę
*usunięto błąd w wyniku którego Lord Helmchen i Drakash stoją w rejonie farmy Onara do końca gry - teraz w II rozdziału znajdują się już tylko odpowiednio w Górniczej Dolinie i Jarkendarze
*poprawiono bug z pierścieniami Wola Beliara - teraz Narsus opowiada o tych pierścieniach  także gdy bohater jest członkiem  gildii Myśliwych i prawidłowo je od niego skupuje
*ciało Moe zostało przesunięte w inne miejsce, bardziej oddalone od kotła Eddy
*usunięto błąd polegający na tym że bohater otrzymywał przepustkę od Iglerio do Górnego Miasta nawet gdy był już czeladnikiem
8dodano brakujące wpisy o możliwości handlu z  Rupertem, Orlanem i Hodgesem
*naprawiono możliwość otwierania wytrychem drzwi we wszystkich domach w Dolinie Przodków
*Jan prawidłowo rozpoznaje teraz przynależność bohatera do Mrocznego Zakonu
*dodano brakujący wpis, że Hokurn uczy walki bronią jednoręczną i dwuręczną
*usunięto nieskończone pytania o możliwość zostania Mrocznym Wojownikiem/Magiem gdy już Narsus poddał nas egzaminowi
*dodano brakujący wpis, że Kjorn handluje
*usunięto zbędny drugi Złoty Kompas Garreta
*usunięto drugi Złoty Pierścień Kruka z ciała Kruka
*usunięto bug w wyniku którego Mroczny mógł zawładnąć okrętem paladynów nie spełniając żadnego z warunków do jego zajęcia
*usunięto bug polegający na tym, że Strażnik Domu Sędziego oraz Strażnik Kruka przed Świątynią Adanosa po dwukrotnym uprzedzeniu, że nie wolno wchodzić zamiast za trzecim razem go pobić wpuszczali go do środka
*teraz informacja o ilości PN za otwieranie zamków pojawia się przy nauczycielu Ramirez
*poprawiono działanie Kostura Starca - "Kara Innosa" - teraz zadaje obrażenia magiczne wszystkim nieumarłym i demonom, we wszystkich lokacjach a nie tylko tym przyzwanym przez Starca w czasie eksperymentu
*usunięto błąd związany z Laresem i ornamentem -teraz Lares odprowadza do magów Wody także gdy najpierw wybrana zostanie eskorta na farmę Onara
*usunięto błąd polegający na zbyt wczesnym ataku Lestera na Zombi w jaskini oraz dodano exp dla bohatera nawet gdy zombi zostanie zabity przez Lestera
*usunięto mylną informację jakoby Corneliusowi można wykraść jakąś księgę lub dokument
*usunięto z mieszka, który można wykraść Corneliusowi nieczytelną recepturę Constantino
*poprawiono co nocne wypłaty doli u Czarnych Jastrzębi
*Drzwi w bibliotece uczonych nie już są podpisane jak nagrobki
*usunięto błąd polegający na wypowiadaniu przez Gor Boba i Shrata kwestii postaci nie występujących w grze
*naprawiono błąd polegający na tym, że Mika nie włącza się do walki z Najemnikami na farmie Akila - teraz atakuje po rozmowie Bezimiennego z Alvarezem
*naprawiono bug w zadaniu Pierścień Ulfa- teraz pierścień znika z ekwipunku bohatera
*naprawiono piłowanie - teraz można piłować "drewno" potrzebne do wyrobu strzał i bełtów
*dodano brakujące w dzienniku wpisy dotyczące nauczycieli w Obozie Myśliwych
*poprawiono jazdę windą w Obozie Myśliwych
*naprawiono błąd w wyniku którego bohater nie będąc Najemnikiem oddawał smocze łuski Janowi i nie otrzymywał nic w zamian - teraz ten dialog jest dostępny tylko dla Najemnika
*naprawiono możliwość otwierania  skrzyń w Obozie Myśliwych przy pomocy wytrycha
*naprawiono błąd z zielem u Ciphera dla  Oskara - teraz przy wykorzystaniu obydwu opcji dialogowych oddaje 2 paczki a nie błędnie 4
*usunięto z lokacji Irdorath - Rapier i grzyby goblinów
*usunięto błąd w wyniku którego bohater jako Strażnik Miejski mógł zbyt wcześnie otrzymać zadanie z oczyszczeniem Kapliczek Innosa - jeszcze w II rozdziale i przed awansem na paladyna
*poprawiono błąd polegający na nie rozpoznawaniu Bezimiennego jako członka swojej gildii przez Najemników i Łowców Smoków gdy ten ma na sobie dowolny pancerz najemnika
*poprawiono wyświetlanie napisów związanych z oddawaniem składników na zupki Hwora oraz czytelność efektów ich działania
*poprawiono błędną informację jakoby Bill uczy kradzieży kieszonkowej za 2PN -teraz prawidłowo podawane jest 10 PN
*poprawiono handel pancerzami gwardzistów Gomeza u Scatty'ego
*naprawiono bug uniemożliwiający doprowadzenie Kucharza Kliffa do Obozu Netbeka - teraz też klucz oddaje dopiero w obozie
*naprawiono bug uniemożliwiający ukończenie zadania Gomeza w Starej Kopalni - teraz dusze w ciałach się tam pojawiają
*naprawiono bug z Falerem i Zbroją Bandyty - teraz już możemy nawiązać dialog z Falerem mając na sobie taką zbroję
*naprawiono błąd polegający na tym, że bohater nie zarażony wścieklizną w zadaniu Stado Wściekłych Wilków wypowiadał kwestie osoby zarażonej - teraz wypowiada je tylko gdy pojawi się na ekranie i w dzienniku informacja o zarażeniu
*poprawiono z "zębacze" na  "brzytwiaki" w zadaniu z oczyszczeniem kanionu z Piratami
*naprawiono błąd polegający na tym, że nowo przyjęty Mag Ognia nie mógł założyć otrzymanej Szaty -
teraz zakłada ją mając wyuczony I Krąg Magii
*poprawiono błąd, w  wyniku którego Constantino nie uczy warzenia mikstur Bezimiennego, mimo że ten nauczył się warzenia prostej mikstury u Ignaza lub Sagitty.
*naprawiono błąd polegający na tym, że Bezimienny po przyjęciu do Myśliwych miał wpisaną gildię Skazaniec
*dodano brakujący exp za pełne wykonanie zadania Księga Recept - Przyniosłem ci wszystkie składniki. (Exp w granicach przedziału 200-300 pkt)
*dodano brakujący wpis, że Skar handluje w Zamku
*usunięto nielogiczny respawn szkieletów po wykonaniu zadania dla Pita
*poprawiono informację co można ukraść Parcivalowi
*naprawiono bug polegający na tym , że jeśli bohater był  zarażony to zgodnie z fabułą wzrastała jego siła ---   więc mógł założyć  lepszy pancerz lub silniejszą broń. Bug polegał na tym , że po wyleczeniu  i nie zmienianiu broni mógł jej nadal używać do czasu zmiany na inną  mimo że nie miał do tego odpowiedniej siły.
*naprawiono bug ze zniszczonymi kapliczkami Beliara- teraz nie będzie już można się do nich modlić w celu nieskończonego przyzywania demonów dla zdobycia exp
*dodano brakujące exp za dostarczenie roślin leczniczych Irwinowi (max 50)
*dodano brakujący exp za zadanie Lekarstwo na wściekliznę ( przedział 150-200)
*dodano opi , że Miecz Alrika dodaje 10% do broni 1H
*dodano brakujący exp za zadanie Nieumarli w latarni morskiej ( przedział 200-300)
*dodano brakujący exp za zadanie Handel z miastem (przedział 200-300)
*naprawiono działanie czaru Kula Ognia
*dodano brakujące info o zasięgu broni Sługa Wiatru
*dodano brakujące info o zasięgu broni lekki miecz dwuręczny
*zmieniono interakcję Bodo, Gunnara i Onara dla członków gildii Mag Wody , Mroczni i Myśliwy z dodaniem stosownych dialogów
*usunięto tytuł Baal z gry - teraz Baal Taran to Taran
*usunięto dwoistość postaci kowala w Leśnym Obozie - teraz jest nim Stone (a nie Darrion) i nie można już u niego oczywiście zamówić przygotowania pancerzy Świątynnego Strażnika Bractwa Śniącego
*usunięto błędne podpisy obiektów z którymi bohater wchodzi w interakcję w Dolinie Przodków jak dźwignie, kołowroty itp
*dodano brakujące wpisy dotyczące pergaminów w zadaniu Zaginiony Kowal
*usunięto błąd w wyniku którego przy pokazywaniu przepustki do Górnego Miasta od Iglerio pojawiały się bez przerwy informacje o wpisie w dzienniku
*teraz już można wziąć Angara na okręt
*teraz już nie pojawia się sugestia jakoby Oskara można wziąć na okręt. Ta postać nie istnieje w lokacji DI.
*poprawiono całkowicie pierwszy dialog Alberta z Bezimiennym - został on uproszczony i teraz  informacja że brama została otwarta i orkowie zdobyli zamek pojawia się tylko jeśli wypełniliśmy żądanie Torlofa.
*uzupełniono brakujący wpis że Diego uczy zręczności w Khorinis
*dodano brakujący wpis do dziennika że Jan uczy kowalstwa
*dodano brakujący wpis do dziennika, że Godar uczy oprawiania zwierząt
*dodano brakujący wpis do dziennika, że Rethan handluje
*naprawiono bug w zadaniu z trucizną  gdy bohater zamiast oddawać zamówione składniki Irwinowi otrzymywał je od niego
*usunięto błąd z NK - gdy pytamy Riordiana o budynki budowniczych już w nieskończoność nie pojawia się info o wpisie w dzienniku.
*Nieskończone wpisy dotyczące kwestii czy Rod zgadza się na przyjęcie do Najemników zostały usunięte.
Wprowadzono następują poprawki z Service Pack 1.4
?- Możliwość odkupienia od Coragona pierścienia Valentina została usunięta.
- Od teraz Grom śpi w łóżku w swoim namiocie, a nie na stojąco przed nim.
- Zmieniono nazwy drewna do cięcia z "Piła do cięcia" na "Drewno"
- Teraz strażnik w kopalni bandytów po uwolnieniu niewolników nie ma kwestii "Uwolnij niewolników!".
- Teraz w zadaniu "Ktoś coś zgubił" po oddaniu przedmiotu Hannie rzecz ta znika nam z ekwipunku.
- Zmniejszono ilość doświadczenia jakie otrzymujemy po oddaniu Scattemu kufla piwa.
- Rozmnażanie mieczy u Harada zostało wyeliminowane. Gracz mógł sprzedawać jeden miecz w cenie dwóch poprzez wykorzystanie powszechnie znanego tricku.
- Od teraz niemożliwe jest uzyskanie 12000 sztuk złota po pobiciu Jana, gdy damy mu te pieniądze na wyrób zbroi.
- Demony zostały zmniejszone o 25%, skutkiem czego nie blokują się już w przejściach.
- Usunięcie błędu, w skutek którego Francis i jego pobicie skutkuje odebraniem jego księgi z notatkami, a następnie oddawaniu mu jej w nieskończoność za punkty doświadczenia i złoto.
- Usunięty błąd związany z Carlem i jego robotnikiem, dzięki któremu gracz mógł pobić owe osoby i dzięki temu uzyskiwać nieskończoną ilość stali. Teraz postacie te są nieśmiertelne, więc gracz nie może wykonywać tej czynności.
- Bennet już nigdy więcej nie sprzeda nieskończonej ilości stali. Ba, gracz w ogóle nie może już jej u niego kupować, gdyż jest ona teraz sprzedawana przez Hodgesa (asystenta Benneta) po dwie sztuki na jeden rozdział.
- Od teraz przy spytaniu Roda o naukę posługiwania się bronią dwuręczną, dodawany jest wpis do dziennika, który mówi, że ta postać może nauczyć nas posługiwania się bronią dwuręczną.
- Zlikwidowany błąd związany Busterem i rogami cieniostwora.
- Podczas rozmowy z Busterem, postać ta opowiada o Sentenzie. Bohater uznając tą wskazówkę za ważną, mówi mu, że zapłaci za tę informację 5 sztuk złota, po czym Buster dziękował mu za to. W rzeczywistości gracz nie oddawał najemnikowi ani grosza. Błąd ten został wyeliminowany.
- Usunięty bug związany z Wasilim. Gracz mógł go bić, a z jego zwłok wyciągać stare monety, które potem mógł odsprzedać Wasiliemu - i tak w nieskończoność.
- Gdy jesteśmy na farmie, podczas rozmowy z postaciami widzimy opcję dialogową typu "Chcę dołączyć do Najemników!". Opcja ta została zmieniona i jest widoczna dopiero, gdy porozmawiamy z Lee na temat dołączenia do Najemników.
- Naprawiono bug związany z Vatrasem i almanachem. Teraz w szóstym rozdziale nie możemy odkupować od niego owej księgi, a następnie oddawać za punkty doświadczenia.
- Naprawiono błąd związany z Bosperem, polegający na drogiej sprzedaży skór dla owej postaci, a następnie odkupowanie ich po niższej cenie. Teraz sprzedając skóry Bosperowi nie możemy ich odkupić.
- Usunięto bug związany z Janem. Gracz mógł go bić, a z jego zwłok wyciągać smoczą krew, którą potem mógł odsprzedać Janowi - i tak w nieskończoność.
- Naprawiony błąd dotyczący Hodgesa i Ciphera, dzięki któremu gracz sprzedawał cały ekwipunek owym postaciom, a następnie bił je i cały sprzęt wracał z powrotem do gracza
-Naprawiono bug polegający na każdorazowym pojawianiu się komunikatu "Nowy wpis do dziennika" przy pytaniu Thorbena o sprzedaż wytrychów

poprawiono logikę dialogów, usuwając też mylne wskazówki oraz dodając kilka nowych, niektóre dialogi zostały rozbudowane
zmieniono rozplanowanie dialogów w szeregu misji poprzez ich lepsze dostosowanie do rutyny questowych NPC ( sumie 17 misji)
dodano kilka dialogowych e.e.

nadano imiona własne części bezimiennych dotąd NPC

Myśliwy Przewodnik z Doliny Przodków - Hubert
Właściciel Gospody rozdający piwo w Khorinis - Otto
Służąca w Domu Sędziego - Olivia
Knecht wyrabiający strzały w zamku i potem zastępujący Kliffa w kuchni- Oswald
Handlarze z Obozu Myśliwych - Nicolai , Vernon , Gordon i Hipolit
część członków bandy Czarnych Jastrzębi (Olaf, Sven, Tituf, Vhaldemar, Sebastian, Ahn)
Kucharz z Zamku w Górniczej Dolinie - Kliff
Służąca Marii - Velaya
Bandyta z zadania Impreza - Ostry
bandyta strzegący wejścia do siedziby bandy Brago - Jesse
Kucharz z Obozu Bandytów w Jarkendarze (uczący siły) - Fred
piraci Grega - Lucas ( Kucharz) , Nathaniel, Jenkins, Smyth ( zgodnie z modem Piratenleben)
Obóz Leśny:
Strażnik przy bramie w lekkiej zbroi świątynnej - Gor Hanis.
Gotujący Obozowicz - Kagan.
Drugi Obozowicz - Kendrom
Strażnik w średniej zbroi świątynnej - Gor Na Drak
Strażnik w lekkiej zbroi świątynnej niedaleko drabiny prowadzącej do kuźni Stone'a - Gor Na Tan
Nekromanta ze Świątyni Śniącego - Demetrius
Mistrz Zakonu Czarnych Magów z Irdorath - Nekron
Dowódca Oddziału Czarnych Paladynów - Roland
Mroczny Rycerz z laboratorium Alchemika - Arnold
Wielki Mistrz Mrocznego Zakonu -  Apogeon
...oraz Gadającemu Goblinowi - Memorius

dodano kilka nowych dialogów dla postaci : Xardas, Lester, Fortuno, Rod, Wulfgar, Irwin, Parcival, Constantino, Narsus,Snaf, Pyrokar, Thorus, Riordian, Vatras, Cavalorn, Taran oraz innych - związanych z handlem (Hakon, Khaled, Sara, Iglerio) i nauką (Bosper, Harad, Bennet , Carl)
oraz nowych - piraci Grega - Lucas ( Kucharz) , Nathaniel, Jenkins, Smyth
                      robotnicy Garvella - Leigh i Rodrick (zgodnie z Piratenleben)
                      Myśliwy Hubert
                      Handlarze-Myśliwi - Nicolai, Gordon i Vernon oraz Hipolit
                      bandyta z grupy Brago - Jesse
                      członkowie Obozu Leśnego Kagan i Kendrom
                      Strażnicy Obozu Leśnego - Gor Na Tan i Gor Na Drak oraz Gor Hanis
dodano nowe dialogi dla Mistrzów z Khorinis dla opcji gdy bohater dołącza do Stowarzyszenia Myśliwych oraz Mrocznych (Constantino, Bosper, Harad)
dodano specjalny dodatkowy dialog dla Xardasa w związku ze zmianą warunku dostępu do Wież Mgieł
dodano dwie nowe postacie questowe wraz z dialogami
Donato
Parvez (dawny Baal Parvez z G1)


inne zmiany i poprawki
#zwiększono ilość stali jaką można kupić u Briana (poprzednio tylko 2 sztuki na rozdział)
#Teraz tylko raz można zapytać Benneta o to czy wykona statuetkę
#podniesiono cenę skupu skór u Bospera jeśli się jest jego czeladnikiem
#wzmocniono Panów Cienia - Inubisa i Archola dodano trzeciego - Vetritus
#zmieniono głowę Shrata na właściwą
#zmieniono wartość przedmiotu Starożytna Statuetka Innosa
#zmieniono nazwę "Puchar Pełen Krwi" na "Krwawy Puchar"
#zmieniono nazwę "Rura" na "Fajka Wodna"
#zmieniono nazwę "Miecz" (broń bandytów) na "Szpada"
#zmieniono nazwę "Łodyga bagiennego ziela" na "skręt z bagiennego ziela"
#zmieniono nazwę "żuwaczka" na "szczypce runiczne"
#zmieniono nazwę "runa" (pusta) na "kamień runiczny"
#podniesiono cenę za Pancerz Myśliwego, którą można kupić u Skara
#dodano możliwość sprzedaży unikatowych broni wykutych przez Bezimiennego wybranym kupcom po cenie maksymalnej (Iglerio , Sara, Khaled, Harad)
#skrócono nazwę "grog prawdziwego marynarza" na "grog"
#usunięto Paczki , Akwamarynowy Pierścień Gomeza, Klucz do Skrzyni Pod Mostem , Krwawy Puchar, Młot Innosa Zieloną Kamienną Tabliczkę , szpadę Ukąszenie Zębacza i Runę Teleportacji do wieży Xardasa, Klucz do Domku Na Cmentarzu , Mapę Benneta oraz Fiolkę ze Smoczą Krwią z lokacji Dolina Przodków
#obniżono ilość punktów doświadczenia za zadanie Poszukiwania (Drakasha i Helmchena) z max 500 do max 200
#teraz smocze łuski można pozyskać ze wszystkich smoków i tylko wtedy gdy bohater ma umiejętność ich usuwania
#dodano exp za przeczytanie księgi Magiczna Ruda
#dodano exp za przeczytanie Bitwa o Varant tom I i II
#dodano wpis do dziennika gdy bohater oddaje Szpon Beliara Saturasowi
#dodano kilka pancerzy nie wykorzystanych w grze
#Gorn otrzymał inne modele pancerzy Najemnika i Łowcy Smoków (oryginalne z G 2 NK)
#Lee i Khaled otrzymali inne modele pancerzy Najemników
#Diego otrzymał swój imienny Pancerz Diego
#Angar otrzymał właściwą dla Lore zbroję
#Strażnicy z Obozu Leśnego otrzymali właściwe dla Lore zbroje
#inne zbroje otrzymali Strażnik Domu Sędziego, Brutus i Bert
#Mort nie paraduje już w ubraniu farmera
#Kupcy z Gildii Kupców otrzymali eleganckie stroje ( w wer. 1.15 mieli bardzo skromne)
#dodano specjalny magiczny miecz Demetriusowi
#dodano specjalny miecz Lordowi Raudorowi
#dodano do oferty handlowej Gor Boby miecze używane przez członków Bractwa Śniącego
#dodano specjalny miecz niespodziankę dla uważnych graczy
#myśliwy Gaan został wzmocniony przez co nie ginie już wracając wieczorem po atakach topielców i jest realna możliwość prawidłowego zakończenia zadania  Prychająca Istota
#rozszerzono asortyment towarów oferowanych przez Kjorna
#osłabiony został Valentino
#nie pojawia się już u Lutero opcja zakupu Wykwintnej Odzieży - ten strój można teraz uzyskać w inny sposób
#zmieniono drogowskaz  w Dolinie Przodków z "Do Obozu Bandytów" na "Do Obozu Na Szczycie"
#paczkę bagiennego ziela można oddać Wambo o dowolnej porze
#usunięto warunek natychmiastowego stawiennictwa bohatera u Oskara (zadanie "Szczury w Pułapce") - teraz w czasie ucieczki Jastrzębi nie pojawi się już bug z atakiem Oskara na Nieznajomego zanim ten nawiąże dialog z Bezimiennym
#uporządkowano nazewnictwo bezimiennych NPC z grup Mroczny i Czarny
#podwyższono exp za zadanie z wódką Leonarda z max 50 do max 200
#z gadów zabiera się teraz skórę gada a nie topielca
#Warg Pożeracz Ślimaków wygląda teraz jak warg a nie jak czarny wilk
#Księgę Regeneracji można teraz sprzedać gdyż otrzymała wartość w złocie
#Harad i Bennet już nie uczą wyrabiania bełtów i strzał - uczy tego tylko Niclas
#wzmocniono Ognisty Łuk - teraz zadaje 100 obr.
#wzmocniono Magiczny Łuk - teraz zadaje 150 obr.
#teraz jeśli bohater jest  Czarnym Jastrzębiem i mamy zrobione zadanie Rozejm z Gildią Złodziei oraz
gdy nie wydamy Halvora po znalezieniu Śmierdzącej Notatki to Atilla daje nam zamiast klucza do kanałów 300 sztuk złota
#zmieniono opcję dialogową u Vatrasa z "Czy już dostarczyłeś wiadomość do Lorda Hagena" na "Czy już załatwiłeś swoje sprawy z Lordem Hagenem?" aby spełniony został warunek przyjęcia do Wodnego Kręgu po wykryciu złodzieja Klucza do GD
#Broń Dextera została zmieniona, wzmocniona i przeniesiona do grupy Unikatowych
#Bennet uczy teraz wykuwania Broni Unikatowych tylko Najemników, ale niezależnie od tego czyim się jest czeladnikiem
#teraz drzwi do domku z kołowrotem otwierającym wejście do Wolnej Kopalni można będzie otworzyć zarówno kluczem jak i wytrychem.
#zmieniono nazwę Miecz Mistrzowski na Floret Mistrzowski
#Cronos nie handluje już księgami dotyczącymi Magii Ognia
#uproszczono i dostosowano do zmian dotyczących magii wpisy w rubryce Kręgi Magii
#teraz w Klasztorze Magów Ognia wyrobu i korzystania z run uczy tylko Parlan , z wyjątkiem Ognistej Strzały (uczy Hyglas)
#usunięto runę i możliwość jej nauki -- Przyzwanie Wilka
#Magowie Ognia nie uczą już żadnej magii runicznej poza magią ognia
#Magowie Wody nie uczą już żadnej magii runicznej poza magią wody
#Narsus uczy tylko magii Mrocznych
#rozszerzono asortyment towarów oferowanych przez kowala Rumbora
#teraz Smocza Krew może być pozyskana tylko ze smoków i tylko wtedy gdy nauczy tej umiejętności Xardas - w ten sposób Rytuału Przywołania Ducha Wygnanego nie można już dokonać przed zabiciem przynajmniej jednego smoka.
#Gdy zapytamy Bonesa o zbroję bandytów przed polowaniem na brzytwiaki już w nieskończoność nie pojawia się info o wpisie do dziennika
#Skip zachowuje teraz neutralność gdy bohater walczy z paserem na plaży
#Narsus rozmawia teraz o Górniczej Dolinie i Poszukiwaczach tylko wtedy gdy bohater jest członkiem Mrocznego Zakonu
#Dwukrotnie zwiększono HP Poszukiwaczy i Czarnych Kapłanów oraz Adeptów Czarnej Magii
#wzmocniony został Ork Szaman
#wzmocniony został Ork Elita
#Wzmocniony został Ork Pułkownik przy czym jest teraz znacznie silniejszy
#Zwiększono exp za zabicie Warga Pożeracza Ślimaków przy jednoczesnym podniesieniu jego odporności na magię.
#Dwukrotnie wzmocniono Wilka Zabójcę.
#Znacznie wzmocniono Bagiennego Zębacza
#Znacznie wzmocniono Lodowego Jaszczura
#Wszystkie smoki mają teraz dwa razy większe HP
#usunięto Księgę Testera
#usunięto wszystkie błędne podpisy przy kołowrotach i dźwigniach w Świątyni Adanosa w Jarkendarze
#przy każdorazowej opcji handlu z Cronosem nie pojawia się już informacja że ta postać handluje
#zwiększono exp za Trolla do max 850
#zwiększono exp  za Wściekłego Trolla do max 400
#przeczytanie każdego z  trzech tomów Mądrości Bogów to +100 exp
#Cronos nie sprzedaje już Kostura Tajfun
#Gorax nie sprzedaje już Kostura Ulthara
#Riordian w Jarkendarze uczy już eliksiru zręczności a nie "eliksiru zwinności"
#uzupełniono informację ,że Jack Aligator uczy skórowania gadów a nie zwykłego skórowania
#teraz będzie się opłacało jeść nie tylko jabłka i grzyby
#dodano nieco żywności do handlowego inwentarza Skara zgodnie z logiką dialogu
#dodano możliwość gotowania gulaszu w kotle
#zmieniono recepturę zupy rybnej
#teraz potrawa gulasz przywraca 50HP
3dodano gadkę Bospera przy zakupie skór dzika
#dodano skup rogów smoczego zębacza u Bospera
#teraz ognista strzała wywołuje efekt podpalenia
#teraz na "Esmeraldę" można wziąć wszystkich chętnych ale z pozostawieniem możliwości rezygnacji z wybranych postaci
#zwiększono exp za zabicie Estebana
#dodano Królowe Pełzaczy
#dwukrotnie podniesiono cenę Pergaminu
#teraz Bosper skupuje od swojego ucznia skóry wszystkich gadów po korzystnej cenie
#dodano skup różnych składników alchemicznych u Constantino gdy się jest jego uczniem
#zwoje Armia Ciemności, Tchnienie Śmierci oraz Śmiertelna Fala kosztują teraz zdecydowanie więcej
#znacznie podniesiono cenę na zwój Deszcz Ognia i Grom
#usunięto rozmnażanie się stali u Huno i Stone po odejściu od kuźni
#śledź ma teraz określoną wartość w przypadku sprzedaży
#teraz Mag Wody ma prawidłowo wyświetlaną gildię w ekranie statystyk postaci
#osłabiono Młodszego Brata
#zmieniono pancerz Kiranora w Khorinis na bardziej zgodny z logiką moda
#dodano wpisy o nauce u Nefariusa i Saturasa
#podniesiono znacznie ceny na niektóre księgi, głównie o znaczeniu questowym
#podwojono cenę jaką Cornelius wyznacza za zmianę zeznań
#zadanie z lekarstwem dla Hildy jest teraz dostępne także dla Myśliwych i Mrocznych
#znacznie zwiększono  wysokość ofiar składanych przy kapliczkach Innosa
#obniżono bonus HP jaki można otrzymać w czasie modlitwy przy kapliczkach Innosa
#dodano zwój i runę Fala Ognia i Ulewa z pełną ich funkcjonalnością ( działanie, handel , wyrób i nauka)
#zdecydowanie zwiększono wymagania siły potrzebnej aby założyć Pancerz Magnata otrzymany od Blizny
#pancerza Wodnego Kręgu nie można już oddać Eremicie ani Kucharzowi Kliffowi
#Albrecht nie nosi już  pancerza Lorda Paladyna
#Andre to Lord Andre i otrzymał właściwy swoje randze pancerz i broń
#dodano Runę Teleportacji Do Leśnego Obozu
#usunięto Ognistemu Golemowi możliwość przyzywania Ognistego Demona
#usunięto Rodzinny Pas Bospera z jego oferty handlowej
#wzmocniono zębacza, kąsacza, brzytwiaka, aligatora, węża błotnego, pełzacza, pełzacza wojownika, pająka, panterę , harpię
#wzmocniono czarnego wilka do poziomu wilka lodowego
#wzmocniono jaszczuroczłeka
#znacznie wzmocniono goblińskiego wojownika
#dodano naukę strzał ognistych z odpowiednim dialogiem oraz ich produkcję
#usunięto miecz Smocza Zguba z asortymentu sprzedawców jest teraz Bronią Unikatową o cenie nieokreślonej
#dodano monolog rozgrzewania stali w kuźni
#dodano możliwość ukończenia zadania z odprowadzeniem Rosi i Tilla dla Myśliwych, Mrocznych i Magów Wody
#teraz Silvio prawidłowo rozpoznaje członków nowych gildii
#teraz Peck prawidłowo rozpoznaje członków nowych gildii
#dodano dialogi gildyjne dla paladyna Marcosa przy pierwszym spotkaniu - teraz nie nazywa on członków nowych gildii najemnikami
#zmieniono sposób otrzymania dostępu do Wież Mgieł w Dolinie Przodków - teraz Klucz od Skrzyni Sekoba nie jest już tu potrzebny
#przywrócono podatność Ognistych Golemów na czar Piorun Kulisty
#teraz Fangil i Narlou w Górniczej Dolinie mają właściwe pancerze Łowców Orków
#zadania z zabiciem Hosh Paka i Orkowych Dowódców można teraz wykonać równolegle od II do V rozdziału
#dodano zgodne z logiką rozwoju wypadków zakończenie wątku z Barsem
#Orik dostał właściwy swojej randze pancerz taki sam jak ma Parcival
#teraz bohater zarówno rozpoznaje jak i nie rozpoznaje Wrzoda w zamku
#Rethon otrzymał lepszy miecz oraz kuszę
#teraz bohater poza Kosturem Kara Innosa nie otrzymuje od Starca żadnych innych nagród - exp za wykonanie jego zadań został jednak zwiększony
#członkowie Leśnego Obozu Netbeka zostali wyodrębnieni w oddzielną gildię i nie wypowiadają już kwestii zarezerwowanych dla mieszkańców Khorinis
#Salar w Wieży Mgieł walczy otrzymał zamiast Rytualnego Ostrza Rubinowe Ostrze
#zwiększono exp za zabicie Starego Boga
#dodano wpis ostatecznie kończący wątek Kultu po ukończeniu zadania Pomoc dla alchemika
#dodano kostury gildyjne dla Maga Ognia, Maga Wody I Mrocznego Maga z odpowiednim dialogiem ich wręczenia
#teraz gdy bohater wspomoże Nędzarza to znika opcja alternatywnego pozyskania starożytnych monet
#zdecydowanie podniesiono wartość w złocie Przekutej Zbroi Łowcy Orków
#znacznie wzmocniono Upiornego Cieniostwora
#usunięto błędną opcję, w rezultacie której Lee traktował Myśliwego jak Najemnika i dawał mu jakoby jakieś fałszywe pełnomocnictwo do zajęcia okrętu paladynów
#Skrócono przemówienie Lorda Hagena do "Za Innosa! Za Króla! Za Myrtanę!" przed bitwą tak aby bohater zdążył na jej widowiskowe rozpoczęcie
#Dodano stosowny wpis zadaniowy dla Mrocznego Wojownika po zabiciu pierwszego smoka dotyczący ulepszenia broni.
#teraz Pedro zawsze pojawia się w celi w Irdorath
#znacznie wzmocniono Przywódców Zakonu Czarnych Magów oraz ich atak magiczny - teraz to Tchnienie Śmierci
#teraz Knut rozmawia o swoim zadaniu tylko z Mrocznym
#dodano Łuk Wygnania, recepturę wykonania strzał do niego oraz mini quest  z tym związany
#teraz Garond nie wzywa już na pomoc Hagena gdy ten stoi obok niego w zamku
#od teraz zlecenie Goraxa na zabicie Pedro dostępne jest także dla Mysliwego
#od teraz zadanie z ze smoczymi jajami i jaszczuroludźmi dostępne jest także dla Myśliwego
#Taran uczy teraz magii runicznej neutralnej (tylko magów) oraz handluje zwojami
#dodano specjalny Klucz Do Kraty Kopalni w Dolinie Przodków
#zmieniono zasady wykorzystania Pierścieni Wygnanych
#dodano możliwość ulepszania Kostura Kara Innosa
#ostatecznie zlikwidowano farming przy kapliczkach Innosa
#dwukrotnie zwiększono HP dla
Bartok
Brian
Hubert
Grom (oraz dozbrojony)
#cena na zwój Przemiana w Smoczego Zębacza została podniesiona
#Dodano wpis zamykający zadanie "Farmer w potrzebie".
#Ponieważ w grze występowały dwie kusze o nazwie Kusza to ta słabsza otrzymała nazwę Kusza Straży.
#Usunięto wątek Miecza Nieśmiertelności od Ignaza.
#Gritta po wykonaniu zlecenia Matteo na odzyskanie od niej złota uzyskuje nieśmiertelność
#dodano Vatrasowi informację , że Bezi może oprócz znanych już gildii dołączyć może także do Myśliwych
(w opcji "ależ dopuszczą , dopuszczą")nie daje takiej informacji o Mrocznym Zakonie, bo Vatras nie wie nic na temat Sojuszu Pięciu.Takie info pojawia się w linii dialogowej Narsusa.

dodano zadania z moda Pan Losów
Ukarany Włamywacz
Ubranie dla Gora
Nowa broń Gora
Potrzebuję serca!
Honor Paladyna
Brat Pepe
Zemsta
Jeszcze jeden bandyta...
Nie w swojej skórze


dodano nowe zadania

Zlecenie Lutero (wieloczęściowe)
Gniew Adanosa
Róg Myśliwski
Wyroby Bractwa
Marzenie Gor Hanisa
Maść dla Tarana
Łapówka
Przyjaciele z Kolonii
Problemy Shrata - dla wszystkich oprócz Mrocznych
Orkowy Totem - tylko dla Mrocznych


dodano trzy zadania w ramach Próby Nowicjusza Magów Wody
Księgi dla Magów Wody
Magiczna ruda dla Saturasa
Smocza Zguba

dodano zadania przygotowane w G II NK ale nie wprowadzone jako oddzielne lub pominięte w Global Mod
Najcenniejsza rzecz ( z posążkiem Innosa dla Eddy)
Prezent ślubny ( z talerzem dla Marii)
Srebra Coragona ( dotąd wspólne z łuk Bospera)
Lekkoduch ( z Valentino)
Strach przed topielcami ( z Kervo w Górniczej Dolinie)
Przyjaciel Bilgota ( z odnalezieniem Olava)


dodano elementy nie publikowanej wersji 1.15 RU:
Gildia Kupców oraz związane z nią NPC i zadania
rozszerzony wątek Starożytnego Kultu (wątek Pierścieni Wygnanych)
dodatkowe zadania w ramach Gildii Złodziei
związany z Eleną wątek kryminalno- melodramatyczny
zadanie specjalne od Harada

łącznie 23 nowe zadania odnotowane w Dzienniku jako oddzielne w tym kilka złożonych z serii subquestów
[url=https://mega.nz/#!MhZRlAqR!MP_Ph8TXml9V9LMrjPH2zvBPUuQYRj-j1CxMR2VyXxM][/url]
„Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.”
                                   Bezimienny - 'Przeznaczenie Epilog'
                                   Kubuś Puchatek

#2
Denerwująca modyfikacja ... a dokładniej 1 świat ... miasto myśliwych, kick co parę min ... ;/

Da się te kicki jakąś unormować ?
#3
Ogólnie to DP w globalu nie jest jakoś wyśmienicie zoptymalizowana, może to wina sprzętu albo używania konsoli.
"Jestem Filavandrel aén Fidhàil,
ze Srebrnych Wież, z rodu Feleaornów z Białych Okrętów. Obecnie wygnany i wyszczuty na kraniec świata, jestem Filavandrel z Krańca Świata."
#4
Co do sprzętu bym się przyczepił, ale konsole wykluczam. A co do DP nietylko mi tak kicka, i to tylko w tym świecie.
#5
Masz GMDK, System Packa i Player fixa?
#6
Niekoniecznie :D
#7
DP była zoptymalizowana źle a info że chicken coś tam z tym zrobił było zdecydowanie na wyrost.
Prorok siedział nad optymalizacją wiele tygodni , przebudowując pewne rzeczy OD PODSTAW.
Efekty sa wyborne.
Prorok może się i na forum ni udziela ale to cichy bohater ekipy.
W Przeznaczeniu ta lokacja "chodzi' zupełnie inaczej
NIE JESTEM ATEISTĄ - WIERZĘ W HEAVY METAL

"Only The Strong Survive!"

#8
Memorius, jeśli tak mówisz to przekaż wielkie podziękowania Prorokowi że się aż tak poświecił że zrobił to DP od podstaw.
#9
Cytat:aż tak poświecił że zrobił to DP od podstaw.


no oczywiście nie całą DP , ale np Obóz Myśliwych rozebrał dosłownie na polygony
NIE JESTEM ATEISTĄ - WIERZĘ W HEAVY METAL

"Only The Strong Survive!"

#10
Masz może osobnego ss. z Obozu ?
#11
obóz wyglada bardzo podobnie do poprzedniego - tyle że zmieniła sie wewnętrzna struktura obiektów
ja się na tym mało znam , tu raczej sam Prorok mógłby coś mądrzejszego napisać
NIE JESTEM ATEISTĄ - WIERZĘ W HEAVY METAL

"Only The Strong Survive!"

#12
Jak wspomniałeś to cichy bohater :) Wątpie :D
#13
Ale ważne jest co sądzi o tym ekipa i ludzie z nim pracujący przecież?
„Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika.”
                                   Bezimienny - 'Przeznaczenie Epilog'
                                   Kubuś Puchatek

#14
Oczywiście w końcu jesteście drużyną ;)
#15
Powiem tak - ze swojego tłumaczenia Global jestem bardzo dumny i zadowolony i zapewne obecnie nie zrobiłbym tego ani lepiej ani inaczej
dużo z tego znajdzie się w Przeznaczeniu, choć wiele tekstów uległo całkowitej zmianie lub zostało usuniętych i pominiętych

na pewno mozemy być dumni z tego co w Global było nasze - jak chociażby Leśny Obóz , który z niechlujnego skryptowo i scenariuszowo miejsca stał się miejscem mega klimatycznym

gdy się trafi na moment gdy wieczorem obozowicze zbieraja się przy ognisku  i zaczyna z nimi wstępne lore dialogi to nie mam chyba piękniejszego klimatycznie i wizualnie momentu w całej grze
to także, w znacznie rozbudowanej formie znalazło się w Przeznaczeniu
NIE JESTEM ATEISTĄ - WIERZĘ W HEAVY METAL

"Only The Strong Survive!"Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości